You are here:

Predstavitev

Krajevna skupnost Višnja Gora pripada k občini Ivančna Gorica. Sodelovanje z občino Ivančna Gorica je na vseh področjih zelo dobro, kar je za našo KS pozitivno. Imamo svojo zastavo in svoj grb, katera temeljita na naši obsežni zgodovini in sta zato dober razpoznavni znak za KS Višnjo Goro.

Krajevna skupnost Višnja Gora sestavlja 17 naselij in 18 ulic, katere so v sami Višnji Gori.

Naselja v KS Višnja Gora
Ulice v Višnji Gori
Dedni Dol
Cesta Dolenjskega odreda
Gorenje Brezovo
Cesta na Polževo
Kamno Brdo
Cesta talcev
Kriška vas
Ciglarjeva ulica
Leskovec
Čandkova ulica
Nova vas
Gasilska ulica
Peščenik
Grintovec
Podsmreka
Jurčičeva ulica
Polje
Kopališka ulica
Pristava
Mestni trg
Sela
Partizanska cesta
Spodnje Brezovo
Pot v Kosco
Stari trg
Preglje
Velika Dobrava
Sodnijska ulica
Vrh
Sokolska ulica
Zavrtače
Turnherjeva ulica
Zgornja Draga
Ulica Antona Tomšiča
 
Žabjek

Celotna Krajevna skupnost Višnja Gora ima preko 2400 prebivalcev, imamo pa tudi preko 500 počitniških hišic. Prebivalci se v veliki večini vozijo na delovno mesto v Ljubljano, imamo pa tudi veliko podjetnikov različnih dejavnosti.

 

Vodstvo KS Višnja Gora

Novo izvoljeni svet KS Višnja Gora

 

Predsednik sveta KS Višnja Gora za obdobje 2022-2026

 

Jurij Omahen

 

Podpredsednik Sveta KS Višnja Gora za obdobje 2022-2026

 

Slavko Kastelic

 

Odbor za ceste in komunalno infrastrukturo

 

predsednik: Jožef Gorše
člani: Janez Brčan, Jože Dremelj, Emil Palamar, Marko Glažar

 

Vodovodni odbor

 

predsednik: Slavko Kastelic
člani: Renata Baškovč, Marko Jevnikar, Jože Gros, Janez Koščak

 

Pokopališki odbor

 

predsednik: Marko Jevnikar
člani: Jože Dremelj, Emil Palamar, Peter Zaletelj

 

Odbor za poslovni objekt Grintovec

 

Jurij Omahen, Slavko Kastelic, Jože Gros

 

Skrbnika Mestne hiše

 

Jožef Gorše, Peter Zaletelj

 

Poravnalni svet

 

Špela Bašar, Marko Glažar, Renata Baškovč

 

Krajevna skupnost izdaja svoje glasilo Višnjan, kjer je predstavljeno delo sveta KS, delo občine Ivančne Gorice in dejavnosti iz osnovne šole, vrtca ter vseh delujočih društev.