You are here:

Obvestilo uporabnikom k varčni rabi pitne vode

Krajevna skupnost Višnja Gora poziva uporabnike k varčni rabi pitne vode.

Zaradi zmanjševanja izdatnosti vodnih virov se priporoča opuščanje vse ne nujne uporabe pitne vode kot je točenje lastnih bazenov, zalivanje zelenic in vrtov ter pranje vozil.

voda