You are here:

Društvo prijateljev konj

Društvo je bilo ustanovljeno 27.2.1999 na pobudo 22 ustanovnih članov.
V društvu je sedaj 91 članov.
Društvo ima svojo zastavo in prapor.

Predsednik društva je od ustanovitve dalje Janez Zupančič, podpredsednik Franc Omahen, blagajničarka Anica Omahen, tajnica Darja Skubec.

Tradicionalne prireditve:

  • spomladansko srečanje v mesecu aprilu na Vrhu pri Višnji Gori
  • blagoslovitev konj, 26. decembra na Veliki Dobravi
  • strokovno izobraževanje in strokovne ekskurzije
  • srečanja s sosednjimi društvi

Sodelovanje:

  • Jurčičev pohod, prvo soboto v mesecu marcu
  • Dan državnosti na Polževem, 25.junija
  • Anin sejem, prvo nedeljo po 26. juliju
  • druge prireditve v kraju, občini in širše