You are here:

Cerkve in njihove znamenitosti

Višnjegorska fara

Nastala je iz šentviške prafare, najprej kot vikariat, nato kot kaplanija. Prvi župnik-večni vikar se omenja že leta 1522. Sedanji župnik Boštjan Modic je od 2001 dalje.

Podrobno so opisane naslednje cerkve:

  • Župnijska cerkev sv. Tilna
  • Mestna cerkev sv. Ane
  • Cerkev Žalostne matere božje
  • Cerkev sv. Magdalene
  • Cerkev sv. Jakoba
  • Cerkev sv. Martina
  • Cerkev sv. Ožbolta
  • Cerkev sv. Jurija
  • Cerkev sv. Lenarta